Charles River tukee lääketutkimusta asti kehittämisen jatkumolla koko sen matkan ajan alkaen varhaisesta alusta asti. 

Research Model & Services

Olennaisen tärkeää perustutkimukselle ja löydöille on in vivo -mallien käyttäminen. Niiden avulla voidaan tunnistaa tautien kohteita ja määrittää mahdolliset tautia säätelevät biologiset reitit.  Ymmärrämme tämän vaiheen tärkeyden, koska olemme maailman johtava korkealaatuisten tieteellisiin tarkoituksiin tarkoitettujen eläinten tuottaja ja jakelija – tuotamme maailman prekliinisten tutkimusten eläinmalleista joka toisen. Seitsemän vuosikymmenen kokemuksella osaamisemme on vertaansa vailla. Voimme tarjota täydellisen tutkimusmallin, mukaanlukien tautikohtaiset ja esialtistusvaihtoehdot, niin perustutkimukseen kuin siitä eteenpäin. 

Discovery

Charles River Discovery on todistetusti kehittänyt uusia onnistuneita hoitomuotoja. Kuluneiden 17 vuoden aikana rahoittajamme ovat saaneet yli 320 patenttia ja 74 prekliinistä lääkekandidaattia. Meillä on yli 650 tutkijaa, ja hyödyntämällä uusinta teknologiaa ja uusimpia ohjelmia kattava, yhtenäinen tuotevalikoimamme tarjoaa kemian, biologian ja farmakologian palveluita, jotka tukevat asiakkaitamme ensimmäisestä löydöksestä uuteen tutkimuslääkkeeseen asti . Asiakaslähtöisen, yhteistyöhön perustuvan lähestymistapamme avulla luomme todellisen kumppanuuden, jossa ennakoidaan haasteet, selvitään esteistä ja kuljetaan yhdessä koko matka tuotaessa uusia lääkkeitä markkinoille.

Safety Assessment

Charles River on sitoutunut auttamaan kumppaneitaan nopeuttamaan prekliinistä lääkekehitystä tarjoamalla poikkeuksellisia turvallisuusarviointipalveluita, uusimman tekniikan mukaiset toimitilat ja asiantuntevaa sääntelyasioita koskevaa opastusta . Riippumatta siitä, tarvitseeko asiakas jotain tiettyä erityistoksikologiaa, uusien lääkkeiden tutkimisen mahdollistavaa tutkimusta, räätälöidyn tuotepaketin vai kaikenkattavaa laboratoriotukea, erittäin kokenut tiimimme voi laatia ja toteuttaa ohjelmia, joissa varaudutaan haasteisiin, vältetään kompastuskivet ja saatetaan tuote sujuvasti markkinoille.  Vuosittain turvallisuusarviointitiloissamme toimeenpannaan noin 120 uutta tutkimuslääkettä (IND) tutkivaa ohjelmaa.

Microbial Solutions

Microbial Solutions -liiketoimintaryhmämme tarjoaa kattavan, ainutlaatuisen valikoiman endotoksiinitestausta sekä mikrobien havaitsemis- ja tunnistamistuotteita ja -palveluita. Sen tarkoituksena on vastata alan monimutkaisiin ja alati muuttuviin tarpeisiin. Autamme asiakkaita varmistumaan tuotteiden turvallisuudesta ja laadusta hyödyntämällä helppokäyttöisiä mutta vankkoja testausratkaisuja, jotka täyttävät lainsäädännön vaatimukset, tukevat kriittistä päätöksentekoa ja tehostavat toimintaa.

Biologics Testing Solutions

Charles River Biologics -ryhmällä on kokemusta ja todistettua osaamista sääntelyalalta yli 50 vuoden ajalta. Se voi käsitellä haastavia hankkeita biotekniikan ja lääkealan yrityksille ympäri maailmaa. Se tarjoaa erilaisia palveluja, kuten kontaminaatio- ja epäpuhtaustestausta, proteiinien karakterisointia, biologisia määrityksiä, virustenpoistamistutkimuksia, stabiilisuusohjelmia ja tuoteluovutusmenettelyjä. Tuemme asiakkaita läpi koko biologisen kehittämissyklin solupankkien perustamisesta ja karakterisoinnista prekliinisten ja kliinisten tutkimusten kautta markkinoitaviin tuotteisiin asti. Biologics-ryhmämme voi kehittää asiakkaan tarpeiden mukaisen ratkaisun riippumatta siitä, tarvitsevatko asiakkaamme yksittäisiä palveluja, ainutlaatuisen testauspaketin vai sisäistä henkilöstötukea.  Vuosittain biologisen testauksen tiimimme lähettää yli 20 000 biologista testausraporttia ja tukee yli 200:aa lisensoitua tuotetta.

Insourcing Solutions℠

Charles River Insourcing Solutions℠ voi virtaviivaistaa tutkimusta tehostamalla operatiivista toimintaa ja parantamalla kustannustehokkuutta. Tämä tapahtuu tarjoamalla hyvien tuotantotapojen (GMP) sekä hyvän laboratoriokäytännön (GLP) mukaisia ja sen ulkopuolisia (non-GLP) tutkimuspalveluja alkumetreiltä turvallisuusarviointiin asti. Insourcing Solutions℠ tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden hallita omaa laitostaan ja asiantuntemustaan samalla kun se hyödyntää käytettävissä olevia tiloja.

Avian Vaccine Services

Avian-liiketoimintaryhmämme tarjoaa rokotevalmistajille ja -tutkijoille mielenrauhan, sillä he voivat olla varmoja, ettei valmistuksen yhteydessä käytetyissä raaka-aineissa ole vierasaineita. Charles River on kehittänyt lintujen käsittely- ja munantuotantoprosesseja, joista on tullut alan standardi maailmanlaajuisesti.

Corporate Functions

Corporate Functions tarjoaa operationaalista tukea koko Charles River -yhtiössä mm. henkilöstöhallinnon, rahoituksen, tietotekniikan, lakiasioiden, myynnin, laadunvalvonnan, markkinoinnin ja yrityskehityksen saralla. Osaston työntekijät toimivat yhteistyössä kollegojensa kanssa kaikkialla yhtiön sisällä kehittääkseen ja käynnistääkseen strategioita ja asettaakseen maailmanlaajuisia standardeja. Corporate Functionsilla on ensiarvoisen tärkeä asema sillan luomisessa strategisen vision ja operatiivisen valmiuden välillä, jatkuvan toiminnallisen innovaation varmistamisessa sekä potentiaalin kasvattamisessa.