Charles River ondersteunt bij alle fasen van onderzoek naar het ontdekken en ontiwkkelen van geneesmiddelen

Research Model & Services

Bij research en discovery is het gebruik van in-vivomodellen onmisbaar: hiermee worden de te behandelen aandoeningen geïnventariseerd en biologische pathways voor het beheersen van de aandoening gevonden.  Als wereldwijd leider op het gebied van de productie en distributie van proefdieren van topkwaliteit (1 op de 2 diermodellen die wereldwijd voor preklinisch onderzoek worden geproduceerd, is van ons) weten wij als geen ander hoe belangrijk deze stap is. Met zeventig jaar ervaring kent onze vakkennis zijn gelijke niet, zodat wij het perfecte model vinden (inclusief ziektespecifieke opties en opties met preconditionering) voor onderzoek en daarna.

Discovery

De discovery-tak van Charles River heeft zich in de branche bewezen, met de succesvolle ontwikkeling van nieuwe therapieën, meer dan 320 octrooien en levering van 74 kandidaat-geneesmiddelen aan sponsors in de afgelopen 17 jaar. Met de steun van meer dan 650 wetenschappers gebruikt onze complete en geïntegreerde portefeuille de allernieuwste technologie en platformen voor het aanbieden van diensten op het gebied van chemie, biologie en farmacologie die cliënten terzijde staan, vanaf de eerste fasen van 'hit identification' tot en met het experimentele nieuwe geneesmiddel (IND). Onze cliëntgerichte, collaboratieve aanpak resulteert in ware partnerschappen waarin problemen worden voorzien, obstakels worden weggenomen en wij samen met de cliënt op pad gaan om nieuwe geneesmiddelen op de markt te brengen.

Safety Assessment

Charles River helpt zijn partners bij het versneld uitvoeren van preklinische geneesmiddelontwikkeling dankzij uitstekende programma's voor veiligheidsbeoordeling, de allernieuwste voorzieningen en deskundig advies op het gebied van wet- en regelgeving. Van individuele gespecialiseerde toxicologie- en 'IND enabling'-onderzoeken tot pakketten op maat en complete laboratoriumondersteuning: ons ervaren team kan programma's ontwerpen en uitvoeren die anticiperen op problemen en obstakels vermijden, voor een probleemloze en efficiënte ontwikkelingsgang naar de markt.  Bij onze Safety Assessment-vestigingen lopen jaarlijks zo'n 120 programma's voor experimentele nieuwe geneesmiddelen (investigational new drugs [IND's]). 

Microbial Solutions

Onze Microbial Solutions business group met een complete portefeuille van producten en diensten op het gebied van testen van endotoxinen, microbiële detectie en microbiële inventarisatie is onovertroffen en speciaal opgezet om te voldoen aan de complexe en voortdurend veranderende behoeften van de bedrijfstak. Wij helpen cliënten de veiligheid en kwaliteit van hun producten garanderen, met gemakkelijk te gebruiken maar robuuste testoplossingen waarmee aan regelgeving wordt voldaan, belangrijke beslissingen kunnen worden genomen en de efficiëntie van de bedrijfsprocessen kan worden verbeterd.

Biologics Testing Solutions

De Charles River Biologics-groep heeft meer dan 50 jaar ervaring en bewezen deskundigheid op het gebied van wet- en regelgeving, en kan biotechnologie- en farmaceutische bedrijven over de gehele wereld steun bieden bij uitdagende projecten. Wij bieden uiteenlopende diensten aan, zoals testen op contaminatie en onzuiverheid, eiwitkarakterisering, bio-assays, viral clearance-onderzoek en programma's voor stabiliteit en lotvrijgave, en steunen onze cliënten zo bij de gehele biologische ontwikkelingscyclus, van het opzetten en karakteriseren van celbanken en preklinisch en klinisch onderzoek tot het op de markt brengen van de producten. Of onze cliënten nu afzonderlijke diensten, een unieke combinatie van testen, of insourced ondersteuning wensen: onze Biologics-groep kan voor iedere cliënt een aangepaste oplossing creëren.  Elk jaar verzendt ons team voor Biologic Testing Solutions meer dan 20.000 rapporten over biologics-tests, en ondersteunt het team meer dan 200 gelicentieerde producten.

Insourcing Solutions℠

Charles River Insourcing Solutions℠ kan het onderzoek stroomlijnen dankzij een effectieve inzet van bedrijfsprocessen en kosten via strategische insourcing van GMP, GLP en non-GLP onderzoeksdiensten, van discovery tot en met veiligheidsbeoordeling. Insourcing Solutions℠ biedt u de mogelijkheid om de controle over uw eigen vestiging en kennis te behouden maar de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te benutten.

Avian Vaccine Services

Onze Avian business group biedt vaccinfabrikanten en -onderzoekers de zekerheid dat de bij hun productieproces gebruikte grondstoffen geen externe agentia bevatten. Charles River heeft procedures voor flock handling en eierproductie ontwikkeld die de wereldwijde norm in de branche weergeven.

Corporate Functions

Het hoofdkantoor biedt operationele ondersteuning bij Charles River op het gebied van Human Resources, Financiën, IT, Juridische Zaken, Verkoop, Kwaliteitsborging, Marketing en Bedrijfsontwikkeling. Onze medewerkers werken met collega's wereldwijd samen aan het ontwikkelen en aansturen van strategieën en formuleren van wereldwijde normen. Deze functies zijn onmisbaar omdat ze een brug slaan tussen onze strategische visie en de operationele gereedheid, waarmee functionele innovatie en de verbetering van onze capaciteiten voortgang kunnen blijven vinden.